Ondersteuningsplan

De zorgcoördinator speelt een hele belangrijke rol bij de zorgstructuur binnen de school. Onze zorgstructuur is erop gericht om (samen met de ouders) te kijken wat een kind nodig heeft en daarop te handelen. De zorgcoördinator zorgt voor duidelijke lijnen in de zorg op school voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Zorg op alle vlakken
Als blijkt dat kinderen meer zorg nodig hebben en als de leerkracht aangeeft niet meer te weten hoe hij/zij het beste kan handelen, dan wordt uw kind besproken in het Smal Ondersteuningsteam (SOT) of het Breed Ondersteuningsteam (BOT) . Dit is een overleg waarin de zorgcoördinator, de directeur, de jeugdverpleegkundige van Centrum Jong, de schoolondersteuner van Dynamica XL en de schoolmaatschappelijk werkster aan deelnemen. Bij deze overleggen nodigen we de ouders altijd uit, omdat we samen met de ouders bekijken wat een kind nodig heeft en hoe we dat kunnen realiseren.