Groep 6

In groep 6 krijgen de toetsen steeds meer gewicht, voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Maar de toetsen zijn natuurlijk niet de enige dingen die tellen. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling en de omgang met elkaar.

Wilt u meer informatie over groep 6?