obs De Spiegel | Zaandam

Wij zijn een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

 

Onderdeel van Zaan Primair

Onderzoekend en ontdekkend leren

Waarom openbaar onderwijs

Waarden en normen:
De openbare school besteedt actief aandacht aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.
Kinderopvang en peuterspelen

Opvang en peuterspelen

Obs De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind.

Opvoeding en ontwikkeling

Verlenging onderwijstijd

Obs De Spiegel is de eerste school in Zaanstad die uw kind volwaardig basisonderwijs aanbiedt vanaf 3 jaar en 9 maanden.
v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream