Uw kind eerder naar de basisschool? Dat kan met de Peuteracademie

Een goede start op de basisschool is belangrijk voor de toekomst van ieder kind. Daarom biedt obs De Spiegel de Peuteracademie aan. De Peuteracademie is er voor alle ouders die hun kinderen een succesvolle start willen geven in de samenleving.

Openbare basisschool De Spiegel is de eerste school in Zaanstad die uw kind volwaardig basisonderwijs aanbiedt vanaf 3 jaar en 9 maanden. In de Peuteracademie krijgt uw kind drie maanden extra onderwijstijd voordat het met de basisschool begint.

U als ouder weet dan zeker dat uw kind een prima start maakt op de basisschool. Eventuele achterstanden kunnen worden ingelopen. Heeft uw kind een voorsprong, dan kan deze worden uitgebouwd. Een goede toekomst voor uw kind begint in de Peuteracademie!

Het is goed voor de kinderen, dat ze de tijd krijgen om de routines van de school te kennen, voordat ze aan het programma van groep 1 beginnen.

Zülal, leerkracht van de startgroep/groep 1

Volwaardig basisonderwijs vanaf 3 jaar en 9 maanden
De Peuteracademie van OBS De Spiegel biedt uw kind volledig onderwijs in een eigen groep, voordat hij of zij vier jaar wordt. Bij dit onderwijs hoort natuurlijk taal en rekenen. Maar ook rust, structuur en vertrouwen. Daarom zitten kinderen van de Peuteracademie, groep 1 en groep 2 in een eigen klas. Hierdoor is er individuele aandacht voor ieder kind met onderwijs op maat.

Hoe werkt de Peuteracademie?
In de Peuteracademie krijgt uw kind maximaal drie maanden extra onderwijstijd. Uw kind start in de Peuteracademie en stroomt daarna door naar een aparte groep 1 en groep 2.