Groep 7

In groep 7 van De Spiegel is de school een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

In groep 7 zijn de leerlingen bijna klaar voor het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 krijgen de kinderen dan ook al een voorlopig, voorlopig advies. Zodat u en uw kind zich alvast kunnen oriënteren en weet waar u aan toe bent.

Website om te oefenen:

www.bareka.nl
www.spellingoefenen.nl
www.tafelsoefenen.nl