Groep 3

Voor kinderen van groep 3 is De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

In groep 3 leren de kinderen lezen in een stroomversnelling. Wij gebruiken hiervoor de methode Lijn 3.