Peuteracademie van obs De Spiegel

Wij bieden op onze school een Peuteracademie aan, dat is een groep voor kinderen vanaf 3 jaar en 9 maanden. Als de kinderen 4 jaar worden, zijn ze al helemaal gewend aan het naar school gaan. Wij vinden dit een grote meerwaarde voor onze school.

Openbare basisschool De Spiegel is de eerste school in Zaanstad die uw kind volwaardig basisonderwijs aanbiedt vanaf 3 jaar en 9 maanden. In de Peuteracademie krijgt uw kind drie maanden extra onderwijstijd voordat het met de basisschool begint.

U als ouder weet dan zeker dat uw kind een prima start maakt op de basisschool. Eventuele achterstanden kunnen worden ingelopen. Heeft uw kind een voorsprong, dan kan deze worden uitgebouwd. Een goede toekomst voor uw kind begint in de Peuteracademie!

Het is goed voor de kinderen, dat ze de tijd krijgen om de routines van de school te kennen, voordat ze aan het programma van groep 1 beginnen.
Zulal, leerkracht Peuteracademie

Volwaardig basisonderwijs vanaf 3 jaar en 9 maanden
De Peuteracademie van OBS De Spiegel biedt uw kind volledig onderwijs in een eigen groep, voordat hij of zij vier jaar wordt. Bij dit onderwijs hoort natuurlijk taal en rekenen. Maar ook rust, structuur en vertrouwen. Daarom zitten kinderen van de Peuteracademie in een eigen klas. Hierdoor is er individuele aandacht voor ieder kind met onderwijs op maat.

Hoe werkt de Peuteracademie?
In de Peuteracademie krijgt uw kind maximaal drie maanden extra onderwijstijd. Uw kind stroomt vanaf de leeftijd van 4 jaar in, in groep 1.