Groep 5

In groep 5 is De Spiegel nog altijd een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Via basispoort kunnen de kinderen op school en thuis aan het werk. 

Thuis kan er extra geoefend worden met Bareka en Topomaster.
Handige websites om te oefenen: