Gezonde school

Obs De Spiegel is een Gezonde School. Dit betekent dat wij samen met onze ouders structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen.

Op De Spiegel werken we al een paar jaar aan een gezonde, veilige schoolomgeving, aan een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘sociaal-emotionele ontwikkeling Hiervoor geven de leerkrachten ‘kanjertraining’ aan de leerlingen, benaderen we kinderen op dezelfde wijze, zorgen we voor een veilige school met structuur en voeren wij open gesprekken met kinderen en ouders.

Info over gezond lunchen (klik!)

In iedere les zorgen we er voor dat de kinderen even kort bewegen, zodat ze daarna weer geconcentreerd aan het werk kunnen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘sociaal-emotionele ontwikkeling Hiervoor geven de leerkrachten ‘kanjertraining’ aan de leerlingen, benaderen we kinderen op dezelfde wijze, zorgen we voor een veilige school met structuur en voeren wij open gesprekken met kinderen en ouders.

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Voor al uw vragen over voeding, gezondheid of opvoeden kunt u terecht bij de volgende personen op school. Zij zullen er voor zorgen dat u antwoord krijgt of hulp van de juiste personen.

Burgfunctionaris: juf Britta, te vinden in het kantoortje beneden in de hal.

Gezonde school coördinator/Gymmeester: meester Dennis, meestal te vinden in de gymzaal.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School.