Anti-pestbeleid

Pesten is een groot probleem. 1 op de 6 kinderen op de basisschool is slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk, zowel voor slachtoffer als pester. Wij hebben gekozen voor de Kanjertraining om het probleem aan te pakken. Alle leerkrachten handelen hetzelfde bij pesten. We proberen u bij de Kanjer lessen te betrekken, door u uit te nodigen bij een aantal lessen. Daardoor weet u precies waar uw kind op school mee bezig is.

Anti-pest Protocol

Op De Spiegel leert uw kind pestgedrag herkennen en leert uw kind wat het moet doen om de pester te stoppen. Door middel van de Kanjer lessen leren we de kinderen om te gaan met verschillende soorten gedrag. Daarbij hebben we de hulp van u, als ouder, hard nodig. Om het pesten te stoppen, moeten we echt samenwerken.

We merken, dat ruzies die na schooltijd ontstaan, verder doorgaan onder schooltijd. Daardoor zijn we veel tijd kwijt met het uitzoeken van ruzies. Daarom leren we de kinderen om zelf in bepaalde situaties het probleem aan te pakken en/of op te lossen. Lukt dat niet? Dan volgen we de stappen van ons gedragsprotocol en zullen we u, als ouder, benaderen om met ons te overleggen. Gelukkig is dat meestal niet nodig. Maar het is fijn te weten, dat u met ons mee denkt.