Visie

Obs De Spiegel is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Wij zijn een “gewone” basisschool. Toch willen wij ons onderscheiden. Op onze school werken we met een Peuteracademie. Kinderen die drie jaar en negen maanden zijn, mogen bij ons al starten. We zijn een Gezonde School. Dat betekent, dat we veel aandacht besteden aan gezonde voeding, bewegen en veiligheid. Onze kinderen zijn heel enthousiast over ons Brede School aanbod. Wilt u nog meer van ons weten? We hebben voor u een mooie folder laten maken.

De Spiegel biedt openbaar onderwijs. Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Openbare basisschool De Spiegel:

  • zorgt voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt
  • biedt uw kind kansen zijn of haar talent te ontwikkelen
  • is veilig en uitdagend in sfeer en omgeving
Onze missie en visie in een notendop
Obs de Spiegel is een veilig en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken wij ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling. Wij staan voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt.
De ontwikkeling van uw kind vanaf de Peuteracademie

Een goede start op de basisschool is belangrijk voor de toekomst van ieder kind. We willen allemaal dat een kind zich goed ontwikkelt. Die ontwikkeling kan gunstig worden beïnvloed door het geven van 3 maanden extra leertijd.  Daarom biedt obs De Spiegel de Peuteracademie aan. De Peuteracademie is er voor alle ouders die hun kinderen een succesvolle start willen geven in de samenleving.

Gebruikte lesmethoden

De laatste jaren zijn de meeste methodes vervangen door een nieuwere versie of een andere methode. In 2014 hebben we Argus Clou  aangeschaft. Dit is een methode voor Wereldorientatie. We werken met Nieuwsbegrip , een begrijpend leesmethode met actuele nieuwsonderwerpen en Taal Actief  is een alles omvattende methode voor taal. Op dit moment werken we met Lijn 3 in groep 3. Rekenen leren wij met de methode Wereld In Getallen.