Ouderbetrokkenheid en VVE-thuis

Op De Spiegel werken wij met ouderbetrokkenheid 3.0 en bieden wij VVE-thuis aan.

Dat houdt in, dat u, samen met ons, verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van uw kind. In het begin van het schooljaar voeren we een startgesprek. Daarin vertelt u ons alles wat van belang is om uw kind een goede start op school te geven. We maken ook afspraken over het aantal gesprekken dat we willen voeren in een schooljaar. Natuurlijk kunnen we dat aanpassen, als dat nodig is. Een paar keer per jaar wordt u uitgenodigd om te komen kijken in de klas. Volg een les, kijk waar uw kind mee bezig is. Beleef wat uw kind ook meemaakt, op school. We vinden het ook leuk, als u komt helpen in de klas, of een keer iets komt vertellen over uw beroep of hobby. We maken ook afspraken over wat u thuis kunt oefenen met uw kind.

10 keer per jaar organiseren we VVE thuis. Met een groep ouders van de groepen 1 en 2 oefenen we, wat u thuis kunt doen om de woordenschat van uw kind te vergroten. Lekker samen boodschappen doen en de producten benoemen, gezellig voorlezen aan uw kind, hoe doe je dat? Samen met uw kind knutselen. En daarbij verwoorden wat u doet. Wij helpen u daarbij. En wat leuk is? Wij geven u voldoende spulletjes mee naar huis om aan de slag te gaan. Ondertussen praat u gezellig met de ouders die ook mee doen en wisselt u ervaringen uit. Doet u mee?