Websites om te oefenen

Spelling

Ei/ij: https://www.youtube.com/watch?v=Jvx_scBAYCc

Lange klank: https://www.youtube.com/watch?v=3eDL1cT36L4

Korte klank: https://www.youtube.com/watch?v=AM8_opFweYc

Ou/au: https://www.youtube.com/watch?v=H_WnCUsznWQ

Ge als sje: https://www.youtube.com/watch?v=1mb4VTJEu4I

X: https://www.youtube.com/watch?v=n-6jMD0VHhg

Ooi, aai, oei: https://www.youtube.com/watch?v=F-5UcVvuFow

Eind d: https://www.youtube.com/watch?v=2NwU2TEah10

Veilig leren lezen (groep 3)

http://www.leermiddelenportaal.nl/filmpjes-veilig-leren-lezen-vll.html

Rekenen

Groep 3

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-optellen/1-onder-tiental/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-aftrekken/1-onder-tien/

Groep 4

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-optellen/2-over-tiental/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-aftrekken/2-onder-twintig/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-aftrekken/3-splitsen/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-vermenigvuldigen/1-wat-is-vermenigvuldigen/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-vermenigvuldigen/2-tafels/

Groep 5

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-vermenigvuldigen/3-vermenigvuldigen-met-10-100-1000/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-delen/1-wat-is-delen/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-delen/2-delen-versus-vermenigvuldigen/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/hele-getallen/helegetallen-delen/3-rest/

Groep 6

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-inleiding/1-half-derde/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-inleiding/2-getallenlijn/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-inleiding/3-tweevijfde/

Groep 7/8

Breuken:

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-optellen-aftrekken/

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/breuken/breuken-vermenigvuldigen-delen/

Kommagetallen:

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/kommagetallen/

Procenten:

http://www.sommenfabriek.nl/wiskunde/rekenen/procenten/

http://www.leermiddelenportaal.nl/flipping-the-classroom-procenten.html

http://www.leermiddelenportaal.nl/ping-the-classroom-hele-getallen-vermenigvuldigen.html

http://www.leermiddelenportaal.nl/flipping-the-classroom-kommagetallen.html

http://www.leermiddelenportaal.nl/flipping-the-classroom-hele-getallen-delen.html