Vertrouwenspersoon

Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing. Mocht dit niet lukken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de directeur.

Als ook het gesprek met de directeur niet naar uw tevredenheid verlopen is, kunt u kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school.
Dat is Marrianne van Gulik, leerkracht van groep 1- 2.
Zij zal uw klacht volgens de afgesproken procedure behandelen.