Schakelklassen

De groepen 4, 5 en 6 bieden voor een aantal kinderen op twee middagen in de week extra taal, woordenschat en begrijpend leeslessen aan.

Zij oefenen met hun eigen juf of meester dan extra, zodat het in de gewone lessen gemakkelijker gaat. Ook doen ze leuke dingen die bij de thema’s passen.

schakel

Schakelklas op de Spiegel

Sinds een aantal jaar hebben we een schakelklas op de Spiegel. Deze worden bekostigd door de gemeente. De school krijgt daar elk jaar een subsidie voor, mits de school goed kan verklaren wat er in de schakelklas wordt gedaan. De school schrijft daar een verslag voor waarin staat wat er met het geld is gedaan, wat de vooruitgang is van de kinderen in de schakelklas en welke materialen en lessen zij hebben gegeven. De vooruitgang wordt gemeten door een toets aan het begin van het schooljaar in de schakelklas en aan het eind van het schooljaar met een toets.
Deze gegevens zullen anoniem aan de gemeente worden verstrekt.

De school huurt mensen in om de schakelklas op school te kunnen verzorgen. Wij hebben er voor gekozen om het liefst de eigen juf en meester in te huren. Dan is er een betere doorgaande lijn voor de kinderen.

In de schakelklas krijgen de kinderen thematisch les en worden de lessen gericht op begrijpend lezen en uitbreiding van de woordenschat. Van de kinderen wordt verwacht dat zij een goede werkhouding hebben en dat zij het werk van de schakelklas erbij aan kunnen. Motivatie is naast de werkhouding en huiswerkhouding, het belangrijkste. Ook worden de kinderen geselecteerd op hun (cito) scores.

De schakelklas is immers bedoeld voor kinderen die een hoger rekenniveau hebben dan hun taalniveau. De verwachting is dat als deze kinderen meer begeleiding krijgen in hoe ze een les begrijpend lezen moeten aanpakken, ze ook hoger gaan scoren in hun begrijpend leestoetsen.

De kinderen worden door de leerkracht geselecteerd en daarna met de ib-er besproken. Daarna zullen de kinderen worden uitgenodigd en hun ouders op de hoogte gesteld. Dit gebeurt elk jaar opnieuw.
Onderstaand schema geeft aan hoe de selectie verloopt:

werkhouding Huiswerkhouding/
Zelfstandig werken
Cito rekenen Cito BL Cito WS Schakelklas?
++ ++ A/B C C/D Ja
+- +- B/C D/E D/E ja
+- C/D C/D C/D/E Nee
D/E D/E D/E Nee

NB: In een uitzonderlijk geval kunnen we afwijken van de regel . Dit is altijd in overleg met ib en directie.