groep 3b

Juf Mariël (maandag t/m woensdag)
Juf Jolanda (donderdag en vrijdag)

vllIn groep 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig leren lezen. Daar sluit voor het schrijven de methode Pennenstreken naadloos op aan.  In Veilig leren lezen leren de kinderen door middel van woordkaarten, ondersteund door afbeeldingen, steeds letters bij. Met de geleerde letters/klanken gaan we woordjes maken m.b.v. een klikklakboekje. Dit is een groeiboekje waar steeds meer letters in komen. Dus kunnen de kinderen steeds meer woordjes maken. Het lezen van deze woordjes doen de kinderen in het Veilig en Vlot boekje. De methode bestaat uit 12 kernen verdeeld over het jaar. Na iedere kern lezen de kinderen een Veilig en Vlot toetsje. Dit geeft inzicht in het automatiseren van de geleerde letters/klanken en het leestempo. Vier keer per jaar nemen we meerdere toetsen af m.b.t. het in kaart brengen van het leesniveau. Na iedere kern passen we de lesstof voor de kinderen aan, iets makkelijker of juist iets meer uitdaging. Net wat er nodig is om met plezier te leren lezen. Leren lezen gebeurt niet alleen op school maar ook thuis. Lees de wereld om je heen. Om ouders hierbij te ondersteunen bieden we na elke twee kernen een ouderbijeenkomst aan. Op deze bijeenkomst kunnen ouders hun ervaringen uitwisselen, ideeën met elkaar delen en laten wij ouders zien wat er de komende periode gaat gebeuren en wat er in de afgelopen periode is geleerd.

pennenstreken APennenstreken is de bijbehorende schrijfmethode, de woorden die in de leesmethode aan bod komen worden in de schrijfmethode ook meteen geschreven. Hiermee proberen we de klanken direct aan de tekens/letters te koppelen. Niet ieder kind is hier al meteen aan toe. De motorische ontwikkeling loopt namelijk niet bij alle kinderen gelijk op. De nadruk ligt daarom in eerste instantie op de aangeboden letters uit de leesmethode. Dus moet het woord neus geschreven worden en is alleen de n nog aangeboden dan letten we bij het schrijven op die letter.

WIGVoor rekenen gebruiken we Wereld in getallen, dit jaar voor het eerst. Het is een heldere en overzichtelijke methode met aansprekende werkboekjes en materialen. In groep 3 ligt de nadruk op rekenen en getalbegrip t/m 20. Ook begrippen als meer, minder, evenveel, groter, kleiner, hoog en laag komen aan bod. Aan de hand van realistische situaties geven we de kinderen inzichten mee m.b.t. bovenstaande begrippen. Zo hebben we van alle kinderen gemeten hoe lang ze zijn aan het begin van groep 3. Deze meetlat gaan we later in het jaar opnieuw invullen, dan zien de kinderen dat ze zijn gegroeid en is de kleinste misschien niet meer de kleinste van de klas.

Naast lezen, rekenen en schrijven is er aandacht voor de wereld om ons heen. Cultuur, techniek, wetenschap zijn aandachtsgebieden waar we zoveel mogelijk taal en begrippen aan proberen te koppelen. Dit kan zijn door een les bij de kinderboerderij of een uitstapje naar het theater maar ook door het spelen met bijvoorbeeld technisch speelgoed als Lego, Knex, Kapla of ander constructiemateriaal. Daarmee leren kinderen door te doen.

In groep 3 werken we zoveel mogelijk met hoofd, hart en handen.