Schooltijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 uur.

De school begint ’s morgens voor alle kinderen om half negen.

De deuren gaan om tien voor half negen open. Iedereen mag dan alvast
naar binnen om in de klas wat te kletsen of te spelen. Het is de bedoeling dat
de ouders van kleuters tot 08.45 uur samen met hun kind een activiteit doen,
maar ook de kleuters beginnen om half negen.

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

  eerste dag laatste dag
Herfstvakantie 21 oktober 29 oktober
Kerstvakantie 23 december 7 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari 4 maart
Paasdagen 30 maart 2 april
Koningsdag 27 april  
Meivakantie
(incl. hemelvaart en 5 mei)
28 april 13 mei
Pinksteren 20 mei 21 mei
Zomervakantie 21 juli 2 september

Opmerking:

waarschuwingDe vakanties in de Zaanstreek wijken soms af van het landelijke schema. Zo kan het voorkomen dat bijvoorbeeld reisgidsen andere vakanties voor Noord-Holland aangeven dan hierboven is vermeld.

 

Vrije (studie)dagen / afwijkende schooltijden:

Op onderstaande dagen heeft uw kind vrij:
donderdag 5 oktober (stakingsdag)
vrijdag 6 oktober (studiedag)
maandag 6 november vanaf 12.00 uur (studiemiddag)
vrijdag 22 december vanaf 12.00 uur (ivm kerstmaaltijd)
woensdag 28 maart vanaf 12.00 uur (studiemiddag)
donderdag 14 juni (studiedag)
vrijdag 15 juni (studiedag)
dinsdag 3 juli vanaf 12.00 uur (studiemiddag)
vrijdag 20 juli 2017 (calamiteiten dag*)

 

*Calamiteitendag. Deze dag kan worden ingezet om uren in te halen als de school onverwachts een dag sluit (bijvoorbeeld bij stroomuitval o.i.d.) indien dit niet het geval is, is dit een vrije dag voor de kinderen.