Welkom bij obs De Spiegel

 

Programma Open Dag van Zaan Primair

Het programma is bestemd voor iedereen die het belangrijk vindt om een openbare school te kiezen voor zijn of haar kind.

obs De Spiegel is één van de scholen van Zaan Primair

Aandacht voor taal, talent elkaar

 

We zijn een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

De Spiegel biedt openbaar onderwijs. Wij stellen daarmee de school open voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Ieder kind is van harte welkom om kennis te maken met- en te leren van andere kinderen in een ontmoetingsplaats van verschillende culturen, denkbeelden en zienswijzen. Openbaar onderwijs draagt actief en nadrukkelijk bij aan de vorming en ontwikkeling van de samenleving. Leerlingen leren vanuit de dagelijkse praktijk respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Ze leren ongedwongen ervaringen en ideeën uit te wisselen om zo een samenleving te ontwikkelen die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking.

Ambities van De Spiegel, uitgesplitst in hoofdthema’s, waar wij de komende jaren aan gaan werken:

  • Het leren met- en van elkaar
  • Voldoende resultaten en opbrengsten.
  • Het behouden van een veilig schoolklimaat.
  • Een goede doorgaande lijn.
  • Talentontwikkeling.

Als u wilt weten hoe we dit in de praktijk organiseren, kom dan op onze open dag op 22 november 2017.

U bent vanaf 8.45 uur welkom. Onze school gaat uit om 14.00 uur.

Wij bieden u:

  • een lekker kopje koffie of thee, terwijl we iets vertellen over onze school
  • een plekje in een klas, zodat u kunt kijken naar onze lessen
  • een rondleiding in de school

Tot de 22e!

 

folder nieuw 1

folder nieuw 2